ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

Promotion ทัวร์นครนายก 2 วัน 1 คืน ราคา 2990 บาท by bemotour

2,990 บาท
Kulnita Dangseeda
10 มีนาคม 2023

Promotion ทัวร์นครนายก 2 วัน 1 คืน ราคา 2990 บาท by bemotour

โปรแกรม YN222 ทัวร์นครนายก 2 วัน 1 คืน ราคา 2,990 บาท
วันที่1 เขื่อนขุนด่านปราการชล วัดพราหมณี กิจล่องแก่งแม่น้ำนครนายก
07.00 น. นัดพบที่จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยทีมงานบีโม่ทัวร์คอยให้การต้อนรับ (บริการขนมปังพร้อมน้ำดื่ม)
08.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครนายก
10.00 น. นำท่านเดินทางไป วัดพราหมณี นมัสการหลวงพ่อปากแดง จากนั้นแวะซื้อของฝากนครนายก
12.00 น บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) (อาหารเซ็ตโต๊ะ โต๊ะละ 8 ท่าน )
13.00 น. เดินทางถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนคอนกรีตอัดบดยาวที่สุดในในโลก จากนั้นนำท่านนั่งรถรางชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสันเขื่อนที่สวยงาม
14.00 น. นำท่านเช็กอินเข้าที่พัก River&Mountain Resort หรือเทียบเท่า เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. จากนั้นนำท่านไปทำกิจล่องแก่งแม่น้ำนครนายก
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) (อาหารเซ็ตโต๊ะ โต๊ะละ 8 ท่าน ) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 วัดจุฬาวนาราม ซุ้มอุโมงค์ต้นไผ่ Montreux cafe and farm
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้านครนายก บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
10.00 น. เช็คเอาท์ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดจุฬาวนาราม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจกับ ซุ้มอุโมงค์ต้นไผ่
11.00 น. นำท่านไป Montreux cafe and farm เป็นคาเฟ่สไตล์โรงนาและสวนมีทั้งทุ่งนาและบ่อปลา ภายในมีจุดถ่ายรูปชิคๆมากมายพร้อมอิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
15.00 น. จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ
16.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานบีโม่ทัวร์
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยลูกค้าเป็นหลัก

อัตรานี้รวม
– ค่ารถ
– ค่าอาหาร 3 มื้อ
– ค่าน้ำดื่มและขนมคบเคี้ยวตลอดการเดินทาง
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
– ค่าประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์
– ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
– รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม
– เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้
– ค่าทิปทีมงานไม่บังคับ
– ค่าเข้าคาเฟ่เครื่องดื่มและของหวาน
– รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน
– อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ
– ค่าซักรีด
– Vat 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
วีธีการจองทัวร์
1. แจ้งรหัสโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ ได้ที่เบอร์ด่วน 099-4544744
เบอร์Office 02-0237270 หรือที่ LINE ไอดี bemotour
2. สอบถามที่นั่งที่ว่าง
3. จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางมัดจำ ท่านล่ะ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือ ชำระวันเดินทาง
4. ส่งสลิปโอนเงินมาที่ E-mail : [email protected] หรือ
Line ID : bemotour พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทร ติดต่อกลับและเบอร์สำรอง
5. ส่งชื่อ นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกที่จะเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยก่อนการเดินทาง
โอนมัดจำได้ที่เลขบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย 1141773530 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)
ธนาคารกรุงไทย 0170264769 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)
ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานต้องขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ เนื่องจากทีมงานได้ส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะ จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานไม่สามารถคืนเงินมัดจำลูกค้าได้
ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน 7 วัน
สอบถามเพิ่มเติม www.bemotourthailand.com
สายด่วน: Tel.099-4544744
ออฟฟิต: Tel.02-0237270
LIND : BEMOTOUR
Email : [email protected]

เลขประกาศ : 5363
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตประเวศ
เข้าชม : 11 ครั้ง